Ju lutemi plotësoni formularin më poshtë.

Pas plotësimit ne do tju kthejmë përgjigje brenda 48 Orëve nëse kërkesa e juaj është pranuar.

Njekohësisht ju lutemi që të verifikoni mirë informacionet dhe të bëni kujdes tek hoteli që dëshironi të zgjedhni si dhe te kategoria e dhomës.

Informacione të përgjithshme
Data e ardhjes në hotel
Minimumi 5 netë.
Zgjidhni hotelin që dëshironi të akomodoheni
Kategoria e dhomës
Kategoria e dhomës
Sa persona të ritur jeni? (Hotelet tona nuk ofrojne dhoma TEKE)
Sa dhoma dëshironi të rezervoni?
Të dhënat personale
Emri dhe mbiemri
Për verifikimin e rezervimit
Adresa e juaj e e-mailit