Во текот на почетокон на 2016-та година, над 1400 м2 простории во внатрешноста на Хотел и Бања Бањиште, беа цеолсно реновирани:
-Се изградија 2 нови базени, со 4 пати поголем капацитет од предходните
-Целиот СПА Центар беше реновиран и реорганизиран, со модерен дизајн.
-Сега имаме прекрасен ресторан со капацитет од 350 гости, каде се спојува традиционалното и модерното.
-Старите базени од 1797 година се “оживеа” и нашите клиенти сега можаат и да ги користат за хидротерапија.

Хотелот почна да фунскионира нормално од 1 Април 2016. Во прилог ви нудиме неколку фотографии, а целосна галерија заедно со 360 степени виртуелна тура на хотелот, ќе се објави во текот на месецот.