spa

About spa

This author has not yet filled in any details.
So far spa has created 64 blog entries.

Јавен повик за собрание на акционери 2023

Ве информираме дека А.Д. Дебарски Бањи-Цапа на 22.06.2022 во 10:00 часот во ресторант Уранику-Дебар, ќе одржат редовно годишни собрание на акционери. Дневниот ред и сите одлуки можете да ги најдете подолу. јавен повик 2023 Предлог одлука за усвојување на извештајот од ревизори Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за [...]

By |мај 22nd, 2023|За нас|0 Comments

Јавен повик за собрание на акционери 2022

Ве информираме дека А.Д. Дебарски Бањи-Цапа на 21.06.2022 во 10:00 часот во ресторант Уранику-Дебар, ќе одржат редовно годишни собрание на акционери. Дневниот ред и сите одлуки можете да ги најдете подолу. Jавен повик предлог одлука за одобрување годишна сметка за 2021 предлог одлука за распределба на добивка предлог одлука усвојување [...]

By |мај 16th, 2022|За нас|0 Comments

Јавен Повик за собрание 2021

Ве известуваме дека на 24.06.2021 во 10:00 часот, во ресторант Уранику-Венец Дебар, ќе се одржи годишното собрание на аксионерите на друштвото. Предложениот дневен ред на собранието и одлуките, можете да ги најдете на следните фајлови подолу. Јавен повик за собрание Предлог-одлука за назначување на овластен ревизор за 2021 Предлог-одлука за одобрување на Годишна сметка [...]

By |мај 20th, 2021|За нас|0 Comments

Јавен Повик за собрание 2019

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqatapërturizëmbanjordherehabilitimshëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA Бр.-Nr. 02-60/3 __________02.05.2019 год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45 од Статутот на Ад Дебарски Бањи-Цапа, а [...]

Аква Спарк Косовраст

На 22 Јуни 2018, официално се пушти во упортеба првиот Аква Парк со термо минерални води во Македонија и во Југо-Западниот Балкан. Проектот го нарковме Aqua Spark, каде зборот аква е синоним за познатите термо-минерални води во Дебар, додека Спарк: СПАРК е спојување на 2 збора СПА и ПАРК = [...]

Јавен Повик за Собрание

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA               Бр.-Nr.  02-59/3 __________02.05.2018  год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45  од [...]

By |мај 14th, 2018|За нас|0 Comments

Јавен Повик за Собрание

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA Бр.-Nr. 02-44/3 __________19.04.2017 год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45 од Статутот [...]

By |мај 17th, 2017|За нас|0 Comments

Јавен Повик за собрание на акционери

Друштво за бањски туризам и телесна рехаблитација Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetesor АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА. SH.A.BANJAT E DIBRES CAPA                   Бр.-Nr. 02-55/1 __________12.05______2016 год.vit Дебар-Diber Врз основа на член 384,385 и 388 од Законот за трговски друштва (службен весник на Република Македонија бр.28/04,84/05,25/07,87/08,42/10,48/10,24/11,166/12) како и врз основа на Член 44 и 45 од [...]

By |мај 16th, 2016|За нас|0 Comments