Дебарските Бањи Цапа се регистрирани како овластена приватна здравствена установа за бањско лекување и физикална терапија, единствена од бањите кои ги исполнува сите услови од страна на Министерството за Здравство. Ние имаме договор и со Фондит за Здравствено Осигурување, и сите осигуреници можат да ги користат улугите на нашите бањи Баниште и Косоврасти (термал), во товар на ФЗО.

Дебарските Бањи се препорачуваат за лекување на следните болести:

Заболувања на локомоторен апарат

  artritis

 • Хронични запаливи ревматични заболувања
 • Хронични ревматични полиартритис
 • Анкилозантен спондилитис
 • Ревматичен артритис
 • Други серонегативни артрити
 • Спондилоартрози
 • Заболување на меките ткива:
 • Периартрити
 • Тендинити
 • Миозити
 • Мускулни атрофии
 • Карпал тунел
 • Склеродермија

Заболувања на нервниот систем

 • Заболувања на периферен нервен систем
 • Синдром на брахиален плексус
 • Лумбосакралнарадикулопатија
 • Парализа на фациален нерв
 • Полирадикулонеурити
 • Рехабилитација на невролошкиот дефицит после цереброваскуларни инсуити
 • Демијелизирани заболувања (Мултипна склероза)
 • Паркисиова болест
 • Церебрална парализа
 • Спиноцеребеларна атаксиа (Фриедерихова болест)

Заболувања на гастро-интестиналниот систем

 • Хроничен атрофицен гастритис
 • Гастропуоденален чир (гастродуоденален улцус)
 • Гастро-есофагална регургитација
 • Заболувања на жолчното кесе и жолчните канали (choleythiasis)
 • Запаление на слузницата на дебело црево (Colitis chronica)
 • Долготраен запек (Опстипација)

Заболувања на респираторниот систем

 • Хроничен бронхитис
 • Бронхиална астма
 • Заболувања на горните дишни патишта:
 • Синуси
 • Ринити
 • Фарингити
 • Ларингити

Заболувања на уро-гентиналниот систен

 • Хронични запаливи заболувања на бубрезите и бубрезните патишта
 • Песок во бубрезите и мокрачните канали (Nephrolithiasis)
 • Запаливи заболувања на гениталните органи:
 • Вафинитис
 • Цервицитис
 • Ендометритис
 • Овариална инсуфициенција
 • Примарен и секондарен женски стерилитет

Ендокрини заболувања

Дебелина (Obesitas)
Хиперѕрикемиа

Ортопедски заболувања и состојби после трауми

Рехабилитација после политрауми
Рехабилитација на фрактури
Луксации и сублуксации
Рехабилитација на пост трауматични контрактури
Пред и после оперативни дископатии

Кожни заболувања

elektroterapia ultratinguj
Ецземи
Псориазa
Кожни инфекции:
Дерматити
Цанлидиази
Тинеа Версиколор
Херпес Симплекс
Херпес зоостер
Акни