Të nderuar,

Ju faleminderit që keni shprehur dëshirë të bëheni pjesë e stafit të Banjave të Dibrës Capa. Për momentin nuk ka konkurse të hapura për vende të lira pune. Ju mund të plotësoni formularin që do të gjeni më poshtë, kërkesa e juaj do të shqytrohet dhe ju do të kontaktoheni përmes e-mailit ose telefonit për të gjitha vendet e punës që do të hapen për pozicionin që do të aplikoni.

Fushat që janë me * janë të detyrueshme për tu plotësuar. Ju urojmë suksese !

Të dhënat personale
Bashkangjitni kërkesës një fotografi ne formatin jpg, jo me e madhe se 1 MB.
Shkollimi
Gjuhët e huaja
Për punësimin
Shkurtimisht ku keni punuar më parë