Aqua Spark Kosovrast

Në 22 Qershor 2018, zyrtarisht u inagurua Aqua Parku i parë me ujëra termo minerale në Maqedoni dhe Ballkanin Jug-Perëndimor. Projekti u emërua Aqua Spark, ku Aqua qëndron si sinonim për burimet e famshme ujore të Dibrës, ndërsa SPARK ke dy kuptime: Është bashkrim i dy fjalëve SPA dhe PARK =