Banjat e Dibres Capa SH.A., ju informojne se me date 22.06.2022 në orën 10:00 në Restorant Uraniku, do të mbahet kuvendi vjetor i aksionereve të kësaj ndërmarje. Rendi i ditës si dhe vendimet të cilat do të duhet të meren, i gjeni në attachment në fajlet më poshtë.

јавен повик 2023

Предлог одлука за усвојување на извештајот од ревизори

Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за 2022

Предлог одлука за распределба на добивка предлог одлука за покривање загуба

Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на одборот

Предлог одлука за назначување ревизор

Предлог одлука за исплата дивиденда и утврдување на дивиденден календар

Одобрување на годишна сметка за 2022

Statut

Revizorski Izvestaj Debarski Banji – Capa AD Debar 2022-pp

Годишен извештај 2022 пдф