Me shumë kënaqësi po ju prezantojmë broshurat e reja të cilat kanë zëvendësuar flet palosjet që u përdorën për prezantim gjatë 4 viteve të fundit. Broshurat kanë informacion më të detajuar rreth shërbimeve tona dhe e gjithë përmbajtja është organizuar në 7 faqe:

Faqja 1 – Historia e shkurtër e Banjave të Dibrës.

Faqja 2 – Shërbimet mjekësore: hidroterapia, fangoterapia, elektroterapia.

Faqja 3 – Kinesiterapia, foto terapia, masazhet, sauna, terapia klimatike

Faqja 4 – Shërbimet e qendrës estetike (Beauty and Wellness)

Faqja 5 – Resorti Banjisht

Faqja 6 – Resorti Kosovrast

Faqja 7 – Sëmundjet që shërojmë dhe përshtypjet e klientëve.

Për të shfletuar ose shkarkuar broshurën.

Shtyp këtu
Shtyp këtu