Me rastin e Ditës Botërore të Turizmit në 27 Shtator 2016, Ministria e Ekonomisë të Maqedonisë ndau mirënjohje për më të suksesshmit nga sektori i turizmit, në 6 kategori dhe disa nëngrupe. Banjat e Dibrës Capa pranuan mirënjohje ne kategorine e hoteleve më të sukseshme për vitin 2016, në nëngrupin e Turizmit SPA.

Vlersimet këtë viti janë bërë së bashku me shoqatat turistike dhe odat ekonomike të turizmit, duke marrë parasysh raportet e Agjencisë për promovim dhe mbështetje të turizmit.

viber-image

award

spa-award-min-economy