Znj. Capa përzgjidhet në grupin e 10 menaxhereve femra më të suksesshme të vitit 2012. Në mbrëmje e cila u organizua për të shtatin vit radhayi, ishin të pranishme edhe Znj. e parë e R.M. Ivanova, Ministrja e Kultures Kancevska-Milevska dhe këngëtarja Esma Rexhepova.

Vë vazhdim mund të gjeni edhe një video klip në gjuhën Maqedonase me të cilën u prezantuam si dhe disa foto nga mbrëmja.